slider2 Elsrijk slider image 11 slider6 slider5 slider4 slider3 slider1 slider15 slider16 Elsrijk slider image 14 Elsrijk slider image 13

Welkom bij Wijkplatform Elsrijk

Op deze pagina worden het laatste nieuws, de belangrijkste berichten of activiteiten voor de komende tijd vermeld

Wijkvergadering Elsrijk woensdag 17 mei 2017
Woensdag 17 mei is er weer een wijkvergadering. De locatie is de Stadsdorpskamer (Heemraadschapslaan 100).
Voor de agenda en het verslag van de vorige vergadering kunt u op deze link verlagen en agenda’s klikken.

Gemeentelijke projectenlijst (1ste helft 2017) voor Elsrijk nu op de website
De gemeentelijke lijst met projecten die uitgevoerd worden in Elsrijk, of die op stapel staan, is een belangrijk document voor de wijkvergaderingen en voor de bewoners. Daarom kunt u deze lijst nu bekijken via de pagina ‘wijkvergaderingen‘ onder het menu-item Elsrijk.

Wijkplatform Elsrijk is DRINGEND op zoek naar vrijwilligers voor de functies van, secretaris en van bestuurslid.
Deze functies vragen enige uren per week uw beschikbaarheid. Het bestuur vergadert 1x per maand over de lopende zaken en de agenda van de wijkvergadering.
Heeft u belangstelling, neem dan contact op met Piet Scholte (tel.020 6470712) of stuur een email naar info@wijkplatformelsrijk.nl

Nieuws van projectgroep Zonnestein 64/66
De gemeentelijke tender documenten voor het project Zonnestein 64 /66 en de uitkomsten van de bewonersenquête van 28 januari kunt u nu lezen HIER en HIER

Nieuws over de Amstelveenlijn in de digitale nieuwsbrief van Projectteam Amstelveenlijn, februari 2016

Concept voorstel tot oprichting van het overleg Bewonersorganisaties Amstelveen.
De hoofddoelstelling is: overleg en samenwerking mogelijk maken tussen alle organisaties die het bevorderen van sociale samenhang of het behartigen van wijkbelangen in een Amstelveense wijk (of voormalig dorp) ten doel hebben.
Een tweede doelstelling ligt in het bevorderen van samenwerking tussen deze organisaties enerzijds en de gemeente Amstelveen en relevante welzijnsinstellingen anderzijds.
Lees hier het hele concept voorstel opgesteld door Henk Bleekemolen