slider2 Elsrijk slider image 11 slider6 slider5 slider4 slider3 slider1 slider15 slider16 Elsrijk slider image 14 Elsrijk slider image 13

Welkom bij Wijkplatform Elsrijk

Op deze pagina worden het laatste nieuws, de belangrijkste berichten of activiteiten voor de komende tijd vermeld

(maart 2018) Wijkvergadering 23 mei 2018 Deze wijkvergadering gaat helaas niet door !!
Deze woensdagavond is er een wijkvergadering van wijkplatform Elsrijk.
Locatie is de Stadsdorpskamer van Stadsdorp Elsrijk (Heemraadschapslaan 100)
Inloop vanaf 19:30 uur, aanvang 20:00 uur.
Voor de agenda en het verslag van de vorige vergadering KLIK HIER .

Wijkplatform Elsrijk is DRINGEND op zoek naar vrijwilligers voor de functie van voorzitter en van bestuurslid.
Deze functies vragen enige uren per week uw beschikbaarheid.
Het bestuur vergadert 1x per maand over de lopende zaken en de agenda van de wijkvergadering.
Voor een functie-beschrijving kunt op DIT PROFIEL klikken
Heeft u belangstelling, neem dan contact op met Hans Steenvoorden (tel. 06 24533873) of stuur een email naar info@wijkplatformelsrijk.nl

(Jan 2018) Burgemeester Bas Eenhoorn bezoekt Elsrijk
Vrijdag 26 januari bezocht waarnemend burgemeester Bas Eenhoorn onze wijk Elsrijk.Stadsdorp Elsrijk heeft de burgemeester begeleid langs een aantal plekken in de wijk waar bewoners activiteiten ontplooien.

(Dec 2017) Wijkvergaderingen wijkplatform Elsrijk in 2018
Hiernaast vind u de planning voor de wijkvergaderingen in 2018.
De locatie is de Stadsdorpskamer (Heemraadschapslaan 100).
Voor de agenda en het verslag van de vorige vergadering kunt u op deze link verslagen en agenda’s klikken.

(Okt 2017) Nieuws over de Amstelveenlijn in de digitale nieuwsbrief van Projectteam Amstelveenlijn, oktober 2017

(Aug 2017) Gemeentelijke projectenlijst voor Elsrijk vanaf augustus 2017 via de website van de gemeente
De gemeentelijke lijst met projecten die uitgevoerd worden in Elsrijk, of die op stapel staan, is een belangrijk document voor de wijkvergaderingen en voor de bewoners.
Daarom kunt u deze lijst nu bekijken via de Projectenlijst voor Elsrijk en/of plattegrond projecten Elsrijk.

Nieuws van projectgroep Zonnestein 64/66
De gemeentelijke tender documenten voor het project Zonnestein 64 /66 en de uitkomsten van de bewonersenquête van 28 januari kunt u nu lezen HIER en HIER

Concept voorstel tot oprichting van het overleg Bewonersorganisaties Amstelveen.
De hoofddoelstelling is: overleg en samenwerking mogelijk maken tussen alle organisaties die het bevorderen van sociale samenhang of het behartigen van wijkbelangen in een Amstelveense wijk (of voormalig dorp) ten doel hebben.
Een tweede doelstelling ligt in het bevorderen van samenwerking tussen deze organisaties enerzijds en de gemeente Amstelveen en relevante welzijnsinstellingen anderzijds.
Lees hier het hele concept voorstel opgesteld door Henk Bleekemolen