slider2 Elsrijk slider image 11 slider6 slider5 slider4 slider3 slider1 slider15 slider16 Elsrijk slider image 14 Elsrijk slider image 13

Welkom bij Wijkplatform Elsrijk

Op deze pagina worden het laatste nieuws, de belangrijkste berichten of activiteiten voor de komende tijd vermeld

 

Het dagelijks bestuur van wijkplatform Elsrijk wenst allen fijne feestdagen en een gelukkig 2017

NIEUWJAARSBORREL
Zondag 22 januari 2017 hielden wij samen met Stadsdorp Elsrijk onze nieuwjaarsborrel in de Stadsdorpskamer.

Nieuwjaarsborrel 22 januari 2017 30

Verslag van de extra wijkvergadering van 19 december over
‘aanvraag beschermd stadsgezicht Keizer Karelweg e.o.’ nu op de website

Het verslag kunt u nu bekijken via de pagina ‘Wijkvergaderingen agenda’s en verslagen‘ onder het archief-item Elsrijk.

Per januari 2017 wijziging in schema afvalinzameling
Per 1 januari 2017 wijzigen de dagen waarop de gemeente uw huishoudelijk afval ophaalt. Dat doen wij om in Amstelveen het inzamelen beter te verdelen over de stad. Voor alle Amstelveners geldt dat de dag dat we uw plasticverpakkingen, metaal (blik) en drankkartons PMD ophalen zal wijzigen. Dat heeft voor sommige wijken als consequentie dat ook de inzameldag voor groente-, fruit en tuinafval (GFT), papier en restafval wijzigt.  In uw nieuwe papieren afvalkalender die u eind december ontvangt, ziet u op welke dagen wij vanaf januari volgend jaar uw huishoudelijk afval  ophalen.  Ook ziet u op de afvalkalender wanneer u in de eerste weken van 2017 een kerstboom buiten kunt zetten.
Bent u uw papieren afvalkalender kwijt geraakt? Kijk dan op mijnafvalwijzer.nl, vul uw postcode en huisnummer in en u ziet uw persoonlijke afvalkalender met alle inzameldata. U kunt ook de Afvalwijzer app downloaden in de Appstores van Apple, Android of Windows. U kunt de app installeren op uw tablet en smartphone en notificaties instellen zodat u een seintje krijgt om uw containers of doorzichtige zakken met PMD op tijd buiten te zetten.  U kunt op de app ook de ondergrondse glas-, papier- en kledingcontainer vinden.

Gemeentelijke projectenlijst (2de helft 2016) voor Elsrijk nu op de website
De gemeentelijke lijst met projecten die uitgevoerd worden in Elsrijk, of die op stapel staan, is een belangrijk document voor de wijkvergaderingen en voor de bewoners. Daarom kunt u deze lijst nu bekijken via de pagina ‘wijkvergaderingen‘ onder het menu-item Elsrijk.

Wijkplatform Elsrijk is DRINGEND op zoek naar vrijwilligers voor de functies van, secretaris en van bestuurslid.
Deze functies vragen enige uren per week uw beschikbaarheid. Het bestuur vergadert 1x per maand over de lopende zaken en de agenda van de wijkvergadering.
Heeft u belangstelling, neem dan contact op met Piet Scholte (tel.020 6470712) of stuur een email naar info@wijkplatformelsrijk.nl

Nieuws van projectgroep Zonnestein 64/66
De gemeentelijke tender documenten voor het project Zonnestein 64 /66 en de uitkomsten van de bewonersenquête van 28 januari kunt u nu lezen HIER en HIER

Nieuws over de Amstelveenlijn in de digitale nieuwsbrief van Projectteam Amstelveenlijn, februari 2016

Concept voorstel tot oprichting van het overleg Bewonersorganisaties Amstelveen.
De hoofddoelstelling is: overleg en samenwerking mogelijk maken tussen alle organisaties die het bevorderen van sociale samenhang of het behartigen van wijkbelangen in een Amstelveense wijk (of voormalig dorp) ten doel hebben.
Een tweede doelstelling ligt in het bevorderen van samenwerking tussen deze organisaties enerzijds en de gemeente Amstelveen en relevante welzijnsinstellingen anderzijds.
Lees hier het hele concept voorstel opgesteld door Henk Bleekemolen