Links

Op deze pagina vindt u informatie over in Elsrijk gevestigde of actief zijnde niet commerciële organisaties en instellingen.


ALGEMEEN

Gemeente Amstelveen Officiële site met agenda, nieuws en uitgebreide informatie over de stad en haar geschiedenis.

Stadsdorp Elsrijk is er voor en door alle inwoners en is volledig onafhankelijk. In Stadsdorp Elsrijk staat eigentijds nabuurschap centraal. We willen elkaar in ons stadsdorp beter leren kennen, diensten en kennis uitwisselen en activiteiten organiseren. Met elkaar, voor elkaar en buiten de bureaucratische kanalen om.

Openluchttheater Elsrijk Het renoveren en weer tot leven wekken van het theater. Dat is de missie van de vrijwilligers die het Openluchttheater Elsrijk runnen. Dit is van belang alleen al vanwege de cultuurhistorische waarde van het theatertje voor Amstelveen. Maar het moet ook een plek worden waar Elsrijkers laagdrempelige culturele en maatschappelijke manifestaties kunnen bijwonen of organiseren. En dus een plek waar wijkbewoners jong en oud elkaar kunnen ontmoeten en leren kennen, verhalen kunnen vertellen, muziek kunnen laten horen, toneel kunnen spelen. Zo kan het theater een belangrijke rol spelen in de binding van de verschillende bewoners aan de wijk en met elkaar..

AmstelveenvoorElkaar AmstelveenvoorElkaar helpt mensen de weg te vinden naar vrijwilligerswerk. Er zijn honderden actuele vacatures.


WELZIJN

Participe verzorgt het welzijnswerk in de wijken van Amstelveen. U kunt bij ons terecht voor meer informatie, beheer en ondersteuning van:
Wijkwerk
Wijkcentra
Vrijwilligers
Bewoners

‘t Open Hof Buurthuis voor Stadshart/Elsrijk aan de Burgemeester Haspelslaan 129 1181 NC Amstelveen


SCHOLEN

 1e Amstelveense Montessorischool Burgemeester Haspelslaan 323-327
1181 NC Amstelveen

Formeel geen school in Elsrijk, maar toch  Brede School Rembrandt Mr. P.J.M. Aalberselaan 2 1181 XJ Amstelveen,

 

KERKEN

Kruiskerk Van der Veerelaan 30A, 1181 RB Amstelveen

Immanuëlkerk De Ruyschlaan 147 1181 PE Amstelveen

Het Apostolisch Genootschap Graaf Aelbrechtlaan 138-140 1181 SZ Amstelveen

Pauluskerk, Hervormde wijkgemeente Eben-Haëzer Wolfert van Borsselenweg 116 1181 PJ Amstelveen