Elsrijk

In Elsrijk wonen ongeveer 9.000 mensen verdeeld over ruim 4.000 huishoudens.

De grenzen van Elsrijk zijn:
Noord: Bella Donna, Laan Walcheren en de Rembrandtweg
Oost: Beneluxbaan
Zuid: Meester G Groen van Prinstererlaan, De Savorin Lohmanlaan
West: Zwarte pad en spoor

De wijk Elsrijk omvat het centrale woongebied in Amstelveen Noord, ten noorden van het stadshart en de A9, tussen de Beneluxbaan en de voormalige spoorbaan Amsterdam-Uithoorn.
Het is een woonwijk waar zich geen grootschalige economische functies bevinden. In Elsrijk zijn vier winkelstrips (Rembrandtweg ter hoogte van Zonnestein, Beerebijt, Karel Doormanweg en Mr. Troelstralaan), vijf kantoorhuizen en een aantal horecagelegenheden die zijn verdeeld over de eerdergenoemde winkelstrips.
Verder zijn er in de wijk een school voor Basisonderwijs en enkele kinderopvangplaatsen en peuterspeelzalen. Elsrijk heeft ook een poppentheater.
Aan de Rembrandtweg vindt u het woonzorgcentrum Nieuw Vredeveld, een centrum voor senioren dat tevens een grote wijkfunctie voor ouderen vervult.

Historie

De wijk is tussen 1920 en 1960 geleidelijk tot stand gekomen, hetgeen herkenbaar is aan de gevarieerde bebouwing. Het gedeelte tussen de Amsterdamseweg en de Hendrik van Borsselenkade ligt op het venige bovenland, de rest is in de polder gebouwd.

Een van de belangrijkste groenelementen is de doorgaande as van de Amsterdamseweg die in de polder overgaat in de Keizer Karelweg. De monumentale beplanting, samen met de breedte van de weg en de architectuur van de bebouwing maakt deze Keizer Karelweg tot een van de meest karakteristieke wegen van Amstelveen.

Elsrijk-Oost kenmerkt zich als naoorlogse wijk door een patroon van ruime straten en groenstroken. Hieraan zijn forse flats en gebouwencomplexen gesitueerd met gedeeltelijk naast wonen een openbare of andere functie. Binnen dit patroon liggen de woonbuurten met rijtjes eengezinswoningen. De hoofdstraten kenmerken zich door hun grote maat, door openheid en door aanwezigheid van groen, al of niet gecombineerd met waterlopen. De woonbebouwing kent een grote verscheidenheid, van flats tot grote vrijstaande huizen.

Het deel ten zuiden van de Mr. Troelstralaan is opgebouwd uit gebogen straten die samen met de voortuinen deze buurt een intieme en geborgen sfeer geven.