Bijdrage aan bewonersinitiatieven in de buurt

Bent u van plan een straatfeest of een buurt bbq te organiseren ?
Of organiseert u een ander evenement in uw straat of buurt ?

Dan kunt een bijdrage in de kosten aanvragen bij Wijkplatform Elsrijk (info@wijkplatformelsrijk.nl).

Als aan een paar voorwaarden wordt voldaan zal de bijdrage maximaal € 200,- bedragen.

Deze zijn:
1) Tenminste 35 bewoners melden zich aan voor de BBQ of het feest.
2) Iemand van Wijkplatform Elsrijk is welkom om de sfeer te komen proeven op de BBQ of het feest.
3) Wijkplatform Elsrijk ontvangt zo snel mogelijk na de BBQ / het feest een foto voor op de websites van Wijkplatform Elsrijk en Stadsdorp Elsrijk.
4) Niet of slechts gedeeltelijk gebruikte bijdragen wordt teruggestort op het rekeningnummer van waar u de bijdrage heeft ontvangen. Dan kan dit gemeenschapsgeld voor andere initiatieven in de wijk worden gebruikt.

LET OP: De bijdrages worden toegekend op basis van wie het eerst komt het eerst maalt en op=op.
Wij hebben minimaal drie weken nodig om de bijdrage te kunnen laten overmaken.

OOK BELANGRIJK
: Deze bijdrage aan uw initiatief wordt geregeld door uw medebewoners, vrijwilligers betrokken bij Wijkplatform Elsrijk. Zij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele fouten in dit proces. Wij maken u er ook op attent dat u wellicht een vergunning van de gemeente nodig heeft voor uw initiatief.

TOT SLOT: Deze procedure staat open voor bewoners van de wijk Elsrijk. Woont u in een andere wijk, dan verwijzen wij u naar het wijkplatform voor die wijk. Weet u niet zeker of u in Elsrijk Woont ? KLIK DAN HIER