Wijkagent Elsrijk

Hans Steenbergen

Contact
Via (0900) 8844, via politiebureau Amstelveen-Noord gelegen aan de Gerard Doulaan 2 te Amstelveen.

 

 

Doelstellingen
Met wijkagenten wil de politie fijnmazige, buurtgerichte politiezorg tonen, die zichtbaar, bereikbaar en beschikbaar is.
Doelstelling is het bevorderen van de leefbaarheid in de buurt, het stimuleren van zelfredzaamheid en het terugdringen van onveiligheidsgevoelens van de burgers in de wijk.

Buurtproblematiek
Woninginbraken, diefstal uit auto´s en vernielingen komen in de wijk regelmatig voor. Het wijkteam besteedt daarom veel aandacht aan deze vormen van criminaliteit door het inzetten van personeel voor extra toezicht en het houden van gerichte acties. Gezien het grote aantal bewoners in de wijk krijg je als buurtregisseur ook vaak te maken met burenproblematiek en overlastgevende personen. Samen met de ketenpartners probeert de buurtregisseur de bewoners te ondersteunen bij het oplossen van hun probleem.

Burenoverlast? Los het samen op! Bij een conflict met buren waar u zelf niet uitkomt, kunt u in veel gevallen een beroep doen op buurtbemiddeling. Samen met bemiddelaars en uw buren gaat u om tafel om het probleem op te lossen. »Meer over buurtbemiddeling

Geef u op voor Mail-alert
Met Mail-alert kunt u de politie helpen bij het oplossen en voorkomen van misdrijven en daarmee bijdragen aan de veiligheid in uw buurt. U krijgt een mail als er in uw buurt bijvoorbeeld een woninginbraak heeft plaatsgevonden. Daarin vertellen we kort wat er is gebeurd en stellen we u een aantal vragen.
» Meer over Mail-alert

De buurt
De wijk Elsrijk omvat het centrale woongebied in Amstelveen Noord, ten noorden van de A9, tussen de Beneluxbaan en de voormalige spoorbaan Amsterdam-Uithoorn. Het is vooral een woonwijk waar zich geen grootschalige economische functies bevinden. In Elsrijk zijn vier winkelstrips (Rembrandtweg ter hoogte van Zonnestein, Beerebijt, Karel Doormanweg en Mr. Troelstralaan), vijf kantoorhuizen en een aantal horecagelegenheden die zijn verdeeld over de eerdergenoemde winkelstrips. Verder zijn er in de wijk een school voor Basisonderwijs, een VMBO school en enkele kinderopvangplaatsen en peuterspeelzalen gevestigd. Op de Rembrandtweg is het woonzorgcentrum Nieuw Vredeveld gelegen, een centrum voor senioren dat tevens een grote wijkfunctie vervult.
In Elrijk wonen ongeveer 9.000 mensen verdeeld over ruim 4.000 huishoudens.

Partners