Dagelijks Bestuur

Voorzitter
Vacature

Secretaris
vacature

Leden

Eric Snoeijs (webredactie en interim secretaris)

Hans Steenvoorden (penningmeester)

Nico Egbers (notulist)

vacature

Post adres
Wijkplatform Elsrijk
Strandvliet 63
1181 MK Amstelveen

 

Email
Heeft u vragen of opmerkingen voor het wijkplatform, dan kunt u ook contact opnemen met: info@wijkplatformelsrijk.nl