Wijkvergaderingen

Wijkvergaderingen

Het wijkplatform vergadert wanneer bewoners daaraan behoefte hebben.
U kan hierom verzoeken via info@wijkplatformelsrijk.nl .
Inbreng voor de agenda van het Wijken Overleg Amstelveen stuurt u ook naar dit mailadres.
In de nieuwsbrief van het Stadsdorp wordt gecommuniceerd wat in het WOA besproken is.

Locatie
Stadsdorpskamer (Heemraadschapslaan 100) om 20.00 uur.
Het dagelijks bestuur is aanwezig vanaf 19.30, de bijeenkomst begint om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur.
De bijeenkomsten zijn openbaar en voor alle inwoners van Elsrijk.

Agenda en verslag
De agenda wordt altijd op de website geplaatst.
Het verslag van de laatste vergadering vindt u ook op de
pagina ‘Wijkvergadering agenda’s en verslagen‘ onder het menu-item ‘Archief‘.

Belangrijk is de gemeentelijke projectenlijst voor Elsrijk.

Contactadres

Dhr. N. Egbers
Strandvliet 63
1181 MK Amstelveen